Audyt podatkowy to cały szereg działań, które pozwalają na przeprowadzeniu dogłębnej analizy sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Jest niezbędny w wielu sytuacjach, takich jak kontrola jego stanu, ale też przygotowanie do sprzedaży lub restrukturyzacji. Zobaczmy zatem, z czym się wiąże.

Analiza zdarzeń gospodarczych

Aby przeprowadzić dogłębną analizę zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na przedsiębiorstwo, konieczne jest sprawdzenie jego dotychczasowych rozliczeń podatkowych. Dzięki takiemu działaniu można wyłapać ewentualne nieprawidłowości i szybko je naprawić, co prowadzi do uniknięcia sankcji karno-skarbowych lub podatkowych. Taka analiza wskazuje też wszystkie obszary ryzyka, takie jak choćby zaległości.

Audyt podatkowy Łódź wykonywany jest jako kompleksowe badanie, służące przeanalizowaniu sytuacji przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego oprócz podstawowej analizy jego podatków, obejmuje także sprawdzanie konkurencji, dostawców czy odbiorców. Pozwala na wnikliwą ocenę firmy na tle całej branży.

Pomoc w ważnych transakcjach

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób dokonać sprzedaży firmy albo przeciwnie – jak je kupić i czy krok taki faktycznie się opłaca. Audyt podatkowy pomaga w ocenie sytuacji, a profesjonaliści z Łodzi dodatkowo mogą udzielić porad prawnych związanych z transakcją. Przygotują między innymi specjalistyczną dokumentację, niezbędną do sprzedaży firmy, a także zajmują się ustaleniem jego wartości rynkowej.