10 stycznia w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie stypendystów Fundacji Rafała Brzoski. Wydarzenie odbyło się w rezydencji ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezińskiego. Była to doskonała okazja dla obecnych na spotkaniu, aby porozmawiać o więzach polsko-amerykańskich i zastanowić się, jak daleko zaszły. Fundacja im. Rafała Brzoski powstała, aby wspierać i rozwijać młodych, zdolnych ludzi z potencjałem, pomysłami i ambicjami, którzy już coś osiągnęli w wybranej przez siebie dziedzinie. 
Kto może skorzystać? 
Fundacja skupia się na wspieraniu tych, którzy już coś osiągnęli w swojej dziedzinie – czy to sukcesy w konkursach lub olimpiadach, publikacje, wystawy, prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, wynalazki czy biznesplany. Z tego wsparcia mogą skorzystać przede wszystkim ci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mają środków. 
Czym zajmuje się Fundacja? 
Fundacja zapewnia swoim beneficjentom pomoc finansową i mentoring, a także dostęp do materiałów edukacyjnych, zasobów, stypendiów i innych możliwości rozwoju osobistego. Ponadto zachęca do nawiązywania kontaktów między studentami, aby mogli oni czerpać z wzajemnych doświadczeń i sukcesów. 
Oprócz zapewnienia swoim beneficjentom wymiernych korzyści, takich jak finansowanie i doradztwo, fundacja ma również na celu zaszczepienie w nich pewności siebie poprzez docenienie ich osiągnięć i zaoferowanie im platformy do publicznego uznania poprzez wydarzenia takie jak to.               
Inspirujące jest to, jak daleko Fundacja Rafała Brzoski zaszła od czasu jej założenia w 2020 roku. Nie tylko zapewnia swoim beneficjentom namacalne zasoby, takie jak finansowanie i wskazówki, ale także stara się budować zaufanie poprzez publiczne uznanie ich osiągnięć. Dzięki takim wydarzeniom jak to przypominamy sobie, że więzi polsko-amerykańskie są dziś żywe i mają się dobrze – to naprawdę ekscytująca perspektywa! Z niecierpliwością czekamy na to, co jeszcze przyniesie ta młoda organizacja!

 Omenaa Mensah